kulturos-naktisArtboard 1

Dvi parodos: Kristina Daniūnaitė. Sąmonės srautas / Silvija Juozelskytė-Vaičiulienė. Lininės metamorfozės

Renginio laikas: 18:00-00:00

Kristinos Daniūnaitės parodos „Sąmonės srautas“ temą padiktavo pastarojo laikotarpio realijos, kuomet tenka daugiau bendrauti su savimi, nei su kolegomis ir draugais. Sąmonės srautas – tai vidinis monologas, kūrėjo sąmonėje vykstančių minčių ir jausmų eiga.

Daniūnaitės estampai perteikia asociacijas, nevalingai užplūstančius prisiminimus, subjektyvią erdvę ir laiką. Anot autorės, kūriniuose nereikėtų tikėtis nuoseklumo. Atvirkščiai, yra „šokinėjama“ nuo vienos temos prie kitos, kaip kad vaikai šokinėja per balas ar žaisdami klases. Estampus vienija Kristinos mėgiama giliaspaudės grafikos – oforto ir akvatintos – raiška. Menininkės teigimu, vieni estampai kupini egzistencinių išgyvenimų, kitiems labiau būdingos vaikiškos, neslepiamai sentimentalios idėjos, kaip antai, meilė gyvūnams. Nepaisant siužetinės įvairovės, savo kūryboje Kristina siekia perteikti jai svarbias gyvenimo, mirties ir laisvės temas. Joms išreikšti neretai pasitelkia įvairius simbolius, pavyzdžiui, labirinto, kaip gyvenimiškos išminties ir tuo pačiu nuolatinių žmogaus paklydimų įvaizdį. „Kūryboje kaskart vis iš naujo mėginu pasakoti istorijas, ir kiekvieną kartą būna atradimų. Tai – vidinis monologas be pradžios ir pabaigos, be chronologijos ir priežastingumo“ – teigia autorė.

Kristina Daniūnaitė (g. 1975) – viduriniosios kartos dailininkė grafikė. 1995–2004 m. baigė grafiką Vilniaus dailės akademijoje. Dirba estampo srityje, daugiausiai kuria giliaspaudę grafiką. Nuo 1998 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2010 m. dirba pedagoginį darbą.

/////

Silvijos Juozelskytės-Vaičiulienės tekstilės kūryboje linas užima ypatingą reikšmę, yra viena iš pagrindinių meninės raiškos priemonių. Parodoje „Lininės metamorfozės“ autorė aktualizuoja liną kaip augalą, iš kurio išgaunamas siūlas. Tuo pačiu akcentuoja ypatingą lino vietą lietuvių tautosakoje ir pasaulėjautoje. Autorei įdomus augalo virsmo procesas, prasidedantis nuo sėklos, pereinantis į želmenį, kuris, įveikęs „kančių kelią“, tampa pluoštu, galiausiai yra suverpiamas ir išaudžiamas. Menininkė siekia perteikti augalo metamorfozę iš vieno būvio į kitą, nuoseklią virsmo seką.

Ekspozicija sudaryta iš dviejų dalių. Konceptualiąją dalį reprezentuoja lininiai objektai ir fotografijos. Nuotraukose užfiksuotas linijinis tilto atramų „raštas“ čia pat persikelia į menininkės išaustus rankšluosčius. Eksperimentinėje parodos dalyje rodoma stalo instaliacija iš lininių pakulų ir siūlų, senovinių rankomis verptų gijų ir sėmenų.

„Lininės metamorfozės“ atskleidžia autorei svarbų, su linininkystės tradicija besisiejantį kultūrinį kontekstą, skatina permąstyti lino reikšmę praeityje ir dabar. Šia paroda menininkė aktualizuoja ir sykiu kviečia diskusijai apie pakitusias linų auginimo tradicijas Lietuvoje, išreiškia savo asmeninę svajonę apie šių tradicijų atgimimą.

Silvija Juozelskytė-Vaičiulienė (g. 1977) – tekstilės menininkė, dizainerė. 2000–2006 m. baigė tekstilės studijas Vilniaus dailės akademijoje. 2005–2006 m. mokėsi tekstilės dizaino Nacionaliniame meno ir dizaino koledže, Dubline. 2014–2016 m. baigė dailės terapiją VDA. Aktyviai dalyvauja tekstilės ir dizaino parodose Lietuvoje ir užsienyje.

Projekto vykdytojas: Vilniaus grafikos meno centras

Meniu