kulturos-naktisArtboard 1

Ekskursija po parodą „Iššūkis sovietinei priespaudai ir melui: „Sąjūdžio žinioms“ – 35-eri“

Renginio laikas: 18:30-19:30

Ekspozicija „Iššūkis sovietinei priespaudai ir melui: „Sąjūdžio žinioms“ – 35-eri“ yra kas mėnesį Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo erdvėje rengiamų mažųjų parodų ciklo „Mėnesio eksponatas“ dalis. Birželio mėnesio ekspozicija skirta leidinio „Sąjūdžio žinios“ pirmojo numerio (išėjo 1988 m. birželio 13 d. pavadinimu „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio informacinis pranešimas Nr. 1“, parengė A. Medalinskas ir J. Malinauskas) išleidimo 35-osioms metinėms. 1988–1989 m. Vilniuje ėjęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio leidinys „Sąjūdžio žinios“ buvo neabejotinas akibrokštas, iššūkis sovietinei priespaudai, melui ir dezinformacijai. Pasitelkęs galingą tautos žadinimo užtaisą – laisvą žodį, jis sąmonino lietuvių tautą, ragino laisvai mąstyti, būti vieningiems ir imtis atsakomybės, būrė Lietuvos visuomenę žengti į Nepriklausomybę.

Leidinys unikalus ir bibliografiniu požiūriu – nėra nustatyta, kokiu tiražu jis buvo leidžiamas. Asmeniniais kompiuteriais ar rašomosiomis mašinėlėmis surinkti tekstai buvo maketuojami ir dauginami rotaprintu tūkstančiais egzempliorių, gautus numerius sąjūdininkai dažnai patys kopijuodavo neribotais kiekiais. Sąjūdžio koordinatoriai, talkininkai, Sąjūdžio idėjoms pritariantys žmonės platino „Sąjūdžio žinias“ visoje Lietuvoje.

Eksponuojamuose „Sąjūdžio žinių“ numeriuose skelbiami tekstai parodo leidinio reikšmę Lietuvos kelyje į laisvę: leidinyje pirmą kartą buvo viešai paskelbti Molotovo-Ribbentropo pakto tekstai ir slaptieji protokolai, kiti svarbūs istoriniai dokumentai, susiję su Lietuvos valstybingumu. Ekspoziciją papildo kita Sąjūdžio spauda bei Nacionalinėje bibliotekoje saugomi archyviniai to meto dokumentai: plakatai, bukletai, nuotraukos.

Projekto vykdytojas: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Valstybingumo centras

Meniu