kulturos-naktisArtboard 1

Lietuvos bausmių vykdymo sistema kintančio pasaulio kontekste

Renginio laikas: 18:00-22:00

Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje nuo jos kūrimosi pradžios įvyko daug pokyčių ir pakeitimų. Kintančio pasaulio ir visuomenės kontekste, tampa svarbu keisti stigmatinį visuomenės požiūrį į nuteistą asmenį ir ieškoti naujų sprendimų bausmių vykdymo sistemos tobulinimui ir veiklai viešinti.

Mokymo centras, siekdamas didinti visuomenės pasitikėjimą, stiprinti pataisos pareigūno profesijos prestižą ir motyvaciją, supažindinti su Lietuvos bausmių vykdymo sistema, organizuoja pažintinį renginį.

Renginio tikslas – sudominti dalyvius suteikiant informaciją apie Lietuvos bausmių vykdymo sistemą, jos istorijos raidos etapus, įtraukiant į veiklą, leidžiančią supažindinti su pataisos pareigūno profesijos specifika ir svarba kintančio pasaulio kontekste bei darbo laisvės atėmimo vietų įstaigose sąlygomis.

Renginio lankytojams bus suteikta galimybė susipažinti su Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo sistemos istorijos raidos etapais, iššūkiais lėmusiais jos kūrimąsi ir vystymąsi bei įtaką kintančiame pasaulyje, bus supažindinta su pataisos pareigūno profesijos rengimu, kvalifikacijos kėlimo galimybėmis, nuteistų asmenų resocializacijos proceso svarba ir jo reikšmingumu. Taip pat renginio metu dalyviai bus supažindinami su galimybės savanoriauti pataisos namuose, dėstymo ir praktikos galimybėmis.

Būtina registracija: Čia

Projekto vykdytojas: Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras

Meniu