kulturos-naktisArtboard 1

Paroda „Pranciškus Smuglevičius. Nuo antikinės Romos iki Vilniaus universiteto“

Renginio laikas: 18:00 - 21:00

Pranciškaus Smuglevičiaus reikšme Lietuvos, Lenkijos ir net Europos dailei neabejojama. XVIII–XIX a. sandūroje jis buvo vienas populiariausių vietinės kilmės dailininkų, išsilavinimu ir profesiniu pasirengimu lenkęs daugelį amžininkų. Šiandien jo kūriniai taip pat užima garbingą vietą nuolatinėse muziejų ekspozicijose, rodomi parodose, vis labiau domimasi jo Romos laikotarpio kūryba, tačiau tokios apimties paroda – pirmoji.

P. Smuglevičius buvo švietėjiško klasicizmo atstovas, aktyvus, pažangus savo krašto pilietis. Įsitikinimus dailininkas drąsiai reiškė per savo kūrinius, jais siekė formuoti tautiečių savimonę, politines nuostatas, kelti tautos kultūrą, estetiškai ją auklėti. Vadovaudamas Vilniaus universiteto Piešimo ir tapybos katedrai, Smuglevičius ne tik parengė pirmą vietinių dailininkų kartą, bet ir reikšmingai prisidėjo prie profesionaliosios dailės sampratos ugdymo, sudarė prielaidas tolesnei dailės žanrų plėtotei – Smuglevičius ir jo mokiniai kūrė jau ne tik portretus, altorių paveikslus, bet ir antikines, istorines, buitines kompozicijas, peizažus.

Parodos tikslas – supažindinti su įvairiapuse dailininko veikla iš arčiau. Ekspozicija pradedama dailininko šeimai skirta sale, toliau rodomos Romos laikotarpiu sukurtos antikinių paminklų kopijos ir savarankiškos kompozicijos. Didžiąją dalį sudaro P. Smuglevičiaus kūriniai, sukurti dailininkui grįžus į tėvynę. Jie suskirstyti temomis ir žanrais, leidžiančiais atskleisti P. Smuglevičiaus kūrybinių interesų platumą ir jo įtaką tolesnei Lietuvos dailės raidai. Viena iš baigiamųjų parodos salių skirta pedagoginiam darbui ir dailininko mokiniams.

Projekto vykdytojas: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus/ Vilniaus paveikslų galerija

Meniu