kulturos-naktisArtboard 1

Gyvoji biblioteka

Renginio laikas: 18:00-22:00

„Gyvoji biblioteka“ – tai vieta, kur žmonės tampa knygomis ir pasakodami savo istoriją griauna stereotipus apie socialinę atskirtį patiriančias visuomenės grupes.

„Gyvosios knygos“ – tai žmonės save tapatinantys su socialinę atskirtį patiriančiomis visuomenės grupėmis, tokiomis kaip LBGBT+ atstovai, žmonės turintys psichikos sutrikimų, žmonės atvykę iš kitų šalių ir pan. Daugiau apie „gyvąsias knygas“ skaityk „Gyvųjų knygų“ bibliotekoje.

Renginio metu organizuojami individualūs pokalbiai tarp „gyvosios knygos“ ir „skaitytojo“ – renginio dalyvio. „Skaitytojas“ gali užduoti „gyvajai knygai“ rūpimus klausimus ir išgirsti atvirus atsakymus. Skaitymas tampa jaukia, interaktyvia erdve bendrauti akis į akį su žmogumi, atstovaujančiu visuomenėje pažeidžiamas grupes. Renginio organizatoriai prižiūri „skaitymo“ procesą, rūpinasi „skaitymo“ komfortu. „Skaitymas“ vidutiniškai trunka 15-30 minu, tačiau tai nėra griežtos laiko ribos ir pokalbyje dalyvaujantys žmonės patys koordinuoja komfortiško pokalbio laiką.

Dažniausiai skaitymo rezultatas pastebimas plika akimi: skaitytojas išeina susimąstęs, pozityvesnis ir energingesnis. „Skaitymas“ sugriauna nežinios ir baimės sieną, ugdo toleranciją bei tarpusavio supratimą.

Organizuojant renginius uždarose bendruomenėse, tokiose kaip klasė, darbovietė ar organizacijas, pastebimas išankstinių nuostatų pokytis: nuo tam tikros socialinės grupės vengimo iki noro tęsti pokalbius, sužinoti daugiau. Po „Gyvosios bibliotekos“ renginio komandoje, stebimas ilgalaikis poveikis tarpusavio santykiams, didesnis komandos narių supratimas ir gebėjimas siekti bendrų tikslų.

„Gyvosios bibliotekos“ metodas yra įrašytas į Europos Tarybos jaunimo žmogaus teisių ugdymo programą. Jis skatina susimąstyti, sujaudina, įtraukia, nustebina – todėl yra patrauklus ir paveikus. Pasaulio mastu didelio pasisekimo sulaukęs neformalaus ugdymo metodas Lietuvoje pradėtas taikyti 2007-aisiais metais kaip Europos Tarybos kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs“ dalis. Nuo to laiko „Gyvosios bibliotekos“ aktualumas nemažėja, o populiarumas auga ne tik jaunimo ugdymo srityje, tačiau ir kitose žmogiškuosius išteklius apjungiančiose srityse.

Neįkainojama „Gyvosios bibliotekos“ nauda visuomenei skatina mus užtikrinti jos tęstinumą.

„GYVŲJŲ KNYGŲ“ BIBLIOTEKA.

Žmonės turintys fizinės sveikatos sutrikimų (- žmonės turintys judėjimo negalią; – žmonės turintys paralyžių; – donorystės sistemoje dalyvaujantys žmonės; – žmonės netekę galūnių; – ŽIV sergantys asmenys…..);

Žmonės turintys psichikos sutrikimų (- depresija sergantis asmuo; – žmogus sergantis bipoliniu sutrikimu; – žmogus sergantis autizmu; – priklausomybės ligomis sergantis asmuo; – ….;

Socialinis statusas (- migrantai; – žmonės išėję iš įkalinimo įstaigos; – žmonės augę vaikų globos namuose; – žmonės gyvenantys gatvėje; – žmonės patyrę smurtą; – profesinių sričių atstovai; – tėvai auginantys neįgalų vaiką; …..);

Socialinė tapatybė (- LGBTI+ atstovai; – musulmonai; -ateistai; – agnostikai; – žmogus bandęs nusižudyti; ……..);

Projekto vykdytojas: Všį Nacionalinis socialinis intergacijos instituass

Meniu