kulturos-naktisArtboard 1

Gyvoji biblioteka

Renginio laikas: 16:30-19:00

„Gyvoji biblioteka“ – vieta, kur žmonės tampa knygomis ir pasakodami savo istoriją griauna stereotipus apie socialinę atskirtį patiriančias visuomenės grupes. „Gyvoji biblioteka” – tai žmogaus teisių ugdymo renginiai, skirti skatinti toleranciją ir ugdyti pagarbą žmogaus teisėms kasdienėse veiklose. Renginio metu įvyksta betarpiškas susitikimas, kai žmogus, save tapatinantis su socialiai pažeidžiama grupe, dalinasi asmeninėmis patirtimis ir tokiu būdu daro poveikį visuomenėje vyraujančioms neigiamoms išankstinėms nuostatoms ar diskriminacijai. Renginio dalyviai gali susitikti su žmonėmis atstovaujančiais skirtingas socialines grupes, bendraudami atsisakyti vidinių savo baimių ir plėsti savo pažinimo ribas.

„Gyvoji biblioteka“ suteikia žmonėms įgūdžius kurti tvarius santykius tarpusavyje ir sužinoti daugiau apie atskirtį patiriančias, stigmatizuojamas socialines grupes. Tai priemonė saugoti ir stiprinti visuomenės emocinę gerovę bei sveikatą, skatinti toleranciją, supratimą ir suteikti žinojimą apie visuomenėje esančią įvairovę. Ji atkreipia visuomenės dėmesį į vidinę žmonių būseną, nusiteikimą ir emocinį stabilumą, skatina socialinį aktyvumą, gerina bendravimo įgūdžius. Savanoriui tai leidžia susitikti su naujais žmonėmis ir prisidėti prie pozityvesnės bendruomenės pokyčio.

PPROJEKTO VYKDYTOJAS: Nacionalinio socialinės integracijos instituto kuruojama programa

Meniu